17 september 2022

Familieopstelling, Den Haag

Wij maken allemaal deel uit van een groter geheel. Daarbinnen hebben wij wél onze eigen zeggenschap en invloed, maar níet de macht om alles zelf uit te maken. Soms hebben wij te buigen voor iets wat groter is dan onszelf.

Dat grotere geheel kan het familiesysteem zijn waarin we zijn opgegroeid, het organisatiesysteem waarin we werken of de maatschappij waarin we op dit moment met tal van uitdagingen worden geconfronteerd.

Op zaterdag 17 september 2022 faciliteren Jaco Koevoet en ik een workshop Familieopstellingen waarin we aan de slag gaan met patronen binnen jouw systeem. Tijdens een opstelling gaan we ‘systemisch kijken’. Dat wil zeggen: oog hebben voor alle personen en gebeurtenissen binnen een systeem (familie, organisatie, etc...). Hoe deze met elkaar zijn verbonden en hun effecten in verleden, heden en toekomst.
Ben je erbij als vraagsteller óf als representant?
Wij ontmoeten je graag!
Chandra de Vries & Jaco Koevoet