KameroenWerkt!

Kameroen Werkt! is een initiatief van Bertie Hendriks, één van mijn opleiders. De Reisgezel sponsort een project van de Bymyra Bilingual School in Gambia, waardoor een kind uit de buurt daar naar school kan.

Haag Atletiek

De Reisgezel is trotse sponsor van atlektiekvereniging Haag Atletiek.

rode kruis | Giro 6251

Syrië is nog maar nauwelijks in het nieuws, terwijl de situatie van veel Syriërs de afgelopen tijd verder achteruit is gegaan. Miljoenen mensen leven onder de armoedegrens. De Reisgezel steunt het Rode Kruis via Giro 6251. Het Rode Kruis deelt in Syrië voedselpakketten uit, biedt medische hulp, zorgt voor schoon drinkwater en zet (economische) projecten op om mensen op lange termijn te helpen.