familieopstellingen

_____

Gemiddeld één keer per 6 weken organiseer ik samen met Chandra de Vries een familieopstelling. Een familieopstelling laat ons snel en zonder veel woorden zien wat de onbewuste oorzaak is achter ons gedrag. Opstellingen helpen om de tot nu toe verborgen verbanden te zien met het grotere geheel waar we onderdeel van zijn. 

Pas als de verstrikkingen zichtbaar zijn, kunnen we nieuwe mogelijkheden vinden om ons op liefdevolle wijze los te maken van hardnekkige patronen. Wil je een vraag inbrengen, dan meld je jezelf aan als vraagsteller. Daarnaast is er de mogelijkheid om jezelf aan te melden als representant. Je kan dan worden ingezet in een opstelling van één of meerdere van de vraaginbrengers.

LOOPBAANCOACHING GROEPSVERBAND

_____

Het ITIP traject ‘Zin in Werk’ bestaat uit een vierdaags groepstraject gecombineerd met vijf individuele sessies door een loopbaancoach voor mensen die op een keerpunt staan in hun loopbaan. Bijvoorbeeld omdat je voelt dat er nieuwe kansen voor je in het verschiet liggen, of dat je om welke reden dan ook een nieuwe uitdaging zoekt. 

In dit traject gaat het om het vinden of scheppen van nieuw werk, of om de vraag hoe je op een andere manier invulling wilt geven aan je bestaande werk. We helpen je om tot nieuwe bezieling te komen en zo concrete keuzes te maken naar ander werk, of een andere manier van werken.