LIFECOACHING

_____

Lifecoaching is een traject van meerdere coachsessies voor als je het gevoel hebt vast te lopen in een situatie of in je leven. Voor als je diep van binnen weet dat deze crisis je iets duidelijk wilt maken, maar niet weet wat. En als je voelt dat het zo niet verder kan, maar niet weet hoe dan wel.

Een traject lifecoaching is nuttig als je wilt ontdekken wie je echt bent en daarnaar wilt leven. Als je je bewust wilt worden van wat je weerhoudt, van de beelden over jezelf of van patronen die ooit in je verleden zijn ontstaan. Op eigen benen staan, hulp vragen, anderen vertrouwen, jezelf echt verbinden, grenzen aangeven, balans vinden en jezelf uitspreken: allemaal voorbeelden van thema’s die je kunt inbrengen in een coachtraject.

Werkwijze
Centraal in mijn coaching staat de aandacht voor het voelen en naar jezelf kijken in het hier en nu. Je gevoel benoemen en vaststellen wat er vanbinnen gaande is, is de eerste stap. Als je vastloopt gaat dat vrijwel altijd gepaard met weerstand, pijn en verdriet. Daarachter zit vaak je verlangen. Daar weer contact mee mogen maken is heel bevrijdend.

In mijn coaching zet ik mindfulness, lichaamsgericht werk, (familie)opstellingen en het werken met dromen in. Deze werkvormen hebben met elkaar gemeen dat ze nauwelijks beroep doen op taal en ratio. Daar waar denken en praten vaak leidt tot eindeloze afwegingen in je hoofd, kunnen deze werkvormen vaak spontaan antwoord geven. Je herinnert je als het ware weer wat essentieel voor je is en wat je te doen hebt, of welke keuze je dient te maken.

Traject
Een traject start met een (telefonisch) intakegesprek waarin we kennis met elkaar maken en jouw vraag bespreken. Als je het gevoel hebt dat een traject lifecoaching jou kan helpen maken we samen een inschatting van hoeveel sessies we verwachten nodig te hebben. De praktijk wijst uit dat een traject van zes tot tien sessies meestal voldoende is. Een sessie duurt 75 minuten en vindt idealiter tweewekelijks plaats.